Dyskoteki w Rzeszowie
  Taniec Rzeszów
 
 


Taniec  Rzeszów

Najprościej mówiąc, tańcem, a w terminologii tanecznej - tańcznięciem można nazwać już dwa świadome dygnięcia. Jednak chcąc rozszerzyć to pojęcie, to ukrywa się pod nim wiele różnorakich znaczeń, takich jak:

- zespół zjawisk ruchowych będący transformacją ruchów naturalnych, powstający pod wpływem bodźców emocjonalnych, zazwyczaj skoordynowany z muzyką,
- forma elementów ruchowych nosząca określoną nazwę,
- przejaw kultury związany z określonym środowiskiem i określoną funkcją,
- utwór muzyczny skomponowany zasadniczo (lub tylko formalnie) w celu wykonania tańca,
- poruszanie się w rytm muzyki w pojedynkę, w grupie lub parami.

Każda osoba potrafi rozpoznać taniec, opisać go, a także kiedyś sama tańczyła.  Wśród czynności przyrodzonych i kulturalnych, taniec zaliczono do kulturalnych. Może być on także formą terapii – choreoterapia, a dla niektórych osób jest także pracą.

Kompozycja tańca składa się z następujących elementów głównych:
- ruch taneczny – to ruchy elementarne, takie jak ruch, przeskok, wymach, które łączą się w zestawy;
- krok taneczny – to zestaw ruchów elementarnych, charakterystyczny dla danego tańca;
- motyw taneczny może składać się z jednego bądź kilku kroków tanecznych. Wyróżnia się motyw główny, główne-równorzędne oraz poboczne;
- temat taneczny – to zestaw, kompozycja kroków tanecznych;
- figura taneczna – to wyodrębniająca się i posiadająca pewną utrwaloną formę część tańca.
Występują figury taneczne typowe dla danego tańca, bądź uniwersalne;
- rytm taneczny – to czasowe uporządkowanie elementów ruchu tanecznego. Cechą charakterystyczną jest wzajemna zależność elementów muzycznych i ruchowych;
- kompozycja taneczna, która składa się z ruchów ciała opartych na rytmach i ujętych w rysunki choreograficzne oraz ułożone w tempie odpowiednim dla style danego tańca;
- układ taneczny - w którym planowane są charakterystyczne ruchy dla tematu tanecznego i rysunki w przestrzeni, które zespół kreśli wykonując dane ruchy.

Oraz z elementów pomocniczych (oprawy), które muszą ze sobą współgrać i wzajemnie się uzupełniać, a do których zalicza się: strój taneczny, który nie tylko zdobi, ale także odgrywa odpowiednią rolę w tańcu; dekoracje, które powinny być utrzymane w tej samej konwencji, co strój tancerzy i światło, które potęguje urok przedstawienia i podkreśla barwność sceny.

Występuje wiele rodzajów tańca. Do tańców jako form spektaklu należą: balet, musical, tańce hinduskiej, taniec brzucha, kabaret. Natomiast wśród rodzajów tańca scenicznego wyróżnić można taniec: klasyczny, współczesny, wyrazisty, charakterystyczny oraz historyczny.